«Педагогика және психология» ПЦК-сы

ПЦК-ның жұмыс жүргізу тақырыбы:

Кәсіптік білім беру  жүйесінде  білімгерлердің кәсіби құзыреттілігін және тұлғалық қабілеттерін қалыптастыру. Мақсаты: мұғалімнің кәсіби шеберлігінің шыңдалып өсуіне жағдай туғыза отырып, жан-жақты дамыған өзіндік танымдық дағдылары қалыптасқан, шығармашылық қабілеті дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу және сапалы білім беру. Колледж миссиясын жүзеге асыру аясында кафедраның миссиясы белгіленді — түлектерге бәсекеге қабілеттілік пен ұтқырлық беретін сапалы, қол жетімді, заманауи білім беруді қамтамасыз ету, қоғамның тұрақты дамуының ресурсы және кепілі ретінде ұлттың зияткерлік және рухани әлеуетін арттыру. Оқытушылардың сапалық құрамы: барлығы 10 штаттық оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде – 14 – разрядты жоғары санатты оқытушылар – 8, 12-санатты оқытушылар- 1, санатты жоқ — 1.

Оқу жылдары Барлығы 14 санат % 13 санат % 12 санат % Жоқ %
2020-2021 10 8 80% 1 10% 1 10%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

Оқу жылдары 01-10 жылға дейін % 10-20ж % 20 жылдан астам %
2020-2021 1 10 1 10 8 80

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

Оқу жылдары 20-40 жас % 41-50 жас %
2020-2021 2 20 8 80

Оқу процесін ұйымдастыруды жетілдірудегі ПЦК-нің басым бағыттары: ақпараттық білім беру ортасын дамыту, оқу процесіне заманауи білім беру технологияларын енгізу, озық педагогикалық тәжірибені қолдану. Сонымен қатар, студенттердің шығармашылық, коммуникативтік, зерттеушілік қабілеттері мен дербестігін дамыту, білім беру мазмұнының жаңартылған бағдарламасы бойынша  оқыту  жұмыстары жүргізілуде. ілім беру жүйесін жаңғыртуда ПЦК оқытушылары  ғылыми-шығармашылық потенциалы мен инновациялық қызметін үздіксіз арттыра отырып, білім беру саласындағы үздік технологиялар мен тәжірибе алмасу мақсатында  жоғары оқу орындарымен  және  басқа да  оқу мекемелерімен бірлескен жұмыстар ұйымдастыруда. Оқытушылардың кәсіби шеберлігін шыңдап, жоғары деңгейге жетуін қамтамасыз ету мақсатында «Педагогика және психология» ПЦК оқытушылар құрамы жыл сайын «Өрлеу», «ШПН», «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, «Тalap» және т.б оқу курстардан кәсіби біліктілігін арттырып келеді.

Жаратылыстану және информатика» ПЦК

Тақырыбы: Жаңартылған білім беру  мазмұны жағдайында оқу процесіндегі  инновациялық  үдерісті жетілдіру

Мақсаты: Мамандардың кәсіби дағдыларын алуға, зерттеу мен шығармашылық құзыреттерін дамытудағы жаңартылған ізденістер мен инновациялық технологияларды оқу үрдісінде қолдану

01140700  „Информатика“ мамандығы 4S01140701 „Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі“ біліктілігі бойынша бәсекелестік ортада жұмыс істеуге және жаңа ортаға бейімделуге қабілетті кәсіби құзыретті кадрларды дайындайтын білікті педагогтар: Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі — 1, Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы -3, Жамбыл облысының әкімі Б. Сапарбаевтің алғыс хаты-2,   Жоғары санатты -5,    І санат -2,    ІI санат — 4, ІIІ санат —  2                                

оқу жылдары барлығы 14 санат % 13 санат % 12 санат %   жалпы %
2020-2021 13 5 39% 2 15% 4 31%   2 15%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

жылдары 01-10 жылға дейін % 10-20 жылға дейін % 20 жылдан астам %
2020-2021 6 46% 6 46% 1 8%

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

жылдары 45-60 % 30-45 жылға дейін % 20-30  жылға дейін %
жылға дейін
2020-2021 3 23% 9 69% 1 8%

«Шетел тілі » ПЦК

«Шетел тілі» ПЦК-ның жұмыс тақырыбы: Білім берудің жаңа парадигмалары негізінде кәсіби құзыретті, жоғары білікті мамандар даярлау «Шетел тілі» ПЦК-ның миссиясы — ғаламдық әлемге табысты интеграциялануға дайын болашақ мамандарды сапалы оқыту. 01140600 «Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың  педагогикасы мен әдістемесі»мамандығы, 4S 01140605 «Шетел тілі мұғалімі» біліктілігі бойынша «Шетел тілі» Пәндік циклдық комиссиясында 15 оқытушы жұмыс жасайды. Оның ішінде: «Ыбырай Алтынсарин» төс белгі иегері -1, Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің грамотасы -1, Магистр —  4, Жоғары санатты -4, I санатты —  6, ІI санатты — 4, Жас маман-  1                       

Оқу жылдары Барлығы Жоғары санатты % Бірінші санатты % Екінші санатты   % Жас маман   %
2020-2021 15 4 26 6 40 4 26,6 1 6,6

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

Жылдары 05-10 жылға дейін % 10 жылдан астам %
2020-2021 2 13,3 13 86,6

«Мектепке дейінгі педагогика» ПЦК

0101000  „Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту“ мамандығы 0101013 „Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі“ біліктілігі бойынша бәсекелестік ортада жұмыс істеуге және жаңа ортаға бейімделуге қабілетті кәсіби құзыретті кадрларды дайындайтын білікті педагогтар: Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі — 1, ҚР „Білім беру ісінің құрметті қызметкері“ төс белгі — 1, Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы — 1, Магистр — 1, Жоғары санатты -6, ІI санат -1

оқу жылдары барлығы 14 санат % 12 санат %
2020-2021 7 6 86% 1 14%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

жылдары 05-10 жылға дейін % 20 жылдан астам %
2020-2021 1 14% 6 86%

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

жылдары 45-60 %
жылға дейін
2020-2021 7 100%

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» ПЦК

ПЦК-ның жұмыс жүргізу тақырыбы: Инновациялық  технологияларды   қолдану арқылы  қоғамдық пәндерді  оқытуда,  жеке  тұлғаны біліммен, біліктілікпен қаруландыру. Мақсаты:  Жаңа инновациялық  технология  негізінде  ұлттық тарихты  дамытудың  және тарихи сананы  жаңартудағы қоғамдық  пәндердің рөлін айқындау. «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» ПЦК-сында 2020-2021 оқу жылында барлығы 8 оқытушы қызмет атқарады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы-1оқытушы, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы-1оқытушы, Магистр-1, Жоғары санатты-2, І санатты-4, ІІ санатты-2

Оқу жылы Барлығы 14санат % 13санат % 12санат %
2020-2021 8 2   4   2  

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтелі бойынша мәліметі

жылдары 05-10жылға дейін % 10-20жылға дейін % 20жылдан астам %
2020-2021 4   3   1  

«Музыкалық білім беру» ПЦК

Тақырыбы: Өскелен  ұрпақтың жаңа білімге деген құндылық бағдарын, танымдық және рухани қажеттіліктерін қалыптастырып жан-жақты дамыған шығармашыл мамандар даярлау.

Мақсаты: Жас ұрпақтың бойына ұлттық салт дәстүрімізді, музыкамызды, әдебиетімізді-жалпы ұлттық рухымызды сіңіру.

Мамандық: 0108000 «Музыкалық білім беру»

Біліктілігі: 010801 3 «Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдардағы музыка пәнінің мұғалімі»                                                        Оқу түрі: күндізгі                                                                                  Нормативтік оқу мерзімі 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында «Музыкалық білім беру» мамандығы бойынша жалпы контингент 51.2020-2021 оқу жылында қабылданған  1 курс студенттері модульдік бағдарлама бойынша оқытылуда.

Пәндік цикылдық комиссия мүшелерінде 26 оқытушы жұмыс жасайды.

Оқытушылардың санаты, еңбек өтілі туралы мәліметтерді №1, №2 кестелерден көруге болады.

Ы.Алтынсарин атындағы медальдің  иегерлері-                          1

ҚР „Білім беру ісінің құрметті қызметкері“ төс белгі —                2

«Мәдениет майталманы» —                                                             1

«Қазақстан авторлары қоғамының мүшесі, ән және мәтін авторлары»                                                             3

Магистр —                                                                                       4

Жоғары санатты -8

І санат —      5

ІІ санат –    5

Жалпы —     4

Жас маман- 4

2020-2021 оқу жылында   оқытушылардың санаты     бойынша мәліметі

Кесте №1

оқужылғы

барлығы

14 санат

%

13 санат

%

12 санат

%

жалпы

%

Жас маман

%

2020-2021

26

8

30,1

5

19,2

6

23,1

4

15,4

4

11,5

«Ән салу және хор дирижеры» ПЦК

 «Ән салу және хор дирижеры» ПЦК-ның жұмыс бағыты: «Ғылыми- білім беру қызметі және студенттерді ғылыми зерттеулерге тарту міндеттері»

Мақсаты: Жастарды ғылыми зерттеулер мен ғылыми қызметке тарту нысандарын жетілдіру

«Ән салу және хор дирижеры» пәндік-циклдік комиссиясының білікті және білікті педагогикалық ұжымы

0407000 «ән салу» мамандығы бойынша

Біліктіліктер

040701 3  «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, акдемиялық ән орындау әртісі, ансамбль солисті»

040703 3 «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, эстрадалық әндер орындау әртісі»

 040702 3 «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, домбрамен халық әндерін орындау әртісі»

0405000 » Хор дирижеры «040501 3» Оқытушы, хормейстер».

Балалар музыка мектебінің білікті оқытушыларын, ән салу әртістерін, хормейстер-дирижерлерді вокалдық-хор қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың әдістері мен әдістерін меңгерген, вокалдық орындаушылықтың қазіргі заманғы бағыттарына бағдарлана және бейімделе алатын, балалар музыкалық тәрбиесі арқылы, кәсіби вокалдық-хор орындаушылығы арқылы өңірдің қазіргі заманғы вокалдық өнерін дамыта алатын, өз бетінше вокалдық-хор орындаушылығын құра алатын даярлауды және бітіруді қамтамасыз етеді., облыстың түрлі мемлекеттік құрылымдары мен білім беру мекемелеріндегі хор ұжымдары.

ПЦК құрамында «ән айту және хормен дрижирлеу“

Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің үздігі-1

Жоғары санатты-4, Екінші санатты-6, Бірінші санат -3

оқу жылдары

барлығы

14 санат

%

13 санат

%

12 санат

%

2020-2021

13

4

3,25%

3%

4,3%

6%

5,15%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі                                               

                                                                                                                    

жылдары

05-10 жылға дейін

%

10-20 жылға дейін

%

20 жылдан астам

%

2020-2021

7

1,8%

1

0,13%

5

2,6%

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

             

жылдары

 

%

45-60

жылға дейін

%

25-40

жылға дейін

2020-2021

7

1,8%

6

2,1%

         

                                                                                                   

«Фортепиано» ПЦК

0404000 «Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы» мамандығы 040401 3 «Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер» біліктілігі бойынша бәсекелестік ортада жұмыс істеуге және жаңа ортаға бейімделуге қабілетті кәсіби құзыретті кадрларды дайындайтын білікті педагогтар:

Алтынсарин төсбелгісі – 1, Магистр-1, Жоғары санат — 3, 

Бірінші санат — 1, Екінші санат — 1

Оқу жылдары

Барлығы

14 санат

%

13 санат

%

12 санат

%

2020-2021

5

3

60%

1

20%

1

20%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

Оқу жылдары

05-10 жылға дейін

%

20 жылдан астам

%

2020-2021

2

40%

3

60%

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

Учебный год

45-60 жылға дейін

%

30 — 45 жылға дейін

%

2020-2021

3

60%

2

40%

«Халық аспаптары» ПЦК

Тақырыбы: Рухани-адамгершілік құндылықтарын және мәдениетін қалыптастыра отырып, білімгерлердің аспапта орындаушылық шеберлігін дамыту.

Мақсаты: Қазақстанның дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуына себепкер болатын білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп, ұштастыра білетін, өз елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде қалыптасуына  білімгерлерді тәрбиелеу. Ұлттық құндылықтарды заман талабына сәйкестендіре отырып білімдерін жетілдіру. 

0404000  „Аспапта орындау және музықалық өнер эстрадасы“ мамандығы 0404033 „Балалар музыка мектебінің оқытушысыб, халық аспаптары оркестірінің әртісі жетекшісі“ біліктілігі бойынша бәсекелестік ортада жұмыс істеуге және жаңа ортаға бейімделуге қабілетті кәсіби құзыретті кадрларды дайындайтын білікті педагогтар:

Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі — 1,                  

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы — 2

Жамбыл облысының әкімі Б. Сапарбаевтің алғыс хаты-1                       

Магистр — 2                                                             

Жоғары санатты -9

І санат -9

ІI санат —        1

ІIІ санат —  6

оқу жылдары

барлығы

14 санат

%

13 санат

%

12

санат

%

жалпы

%

2020-2021

25

18

39%

1

15%

4

31%

2

15%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

                                                                    

 

жылдары

01-10 жылға дейін

%

10-20 жылға дейін

%

20 жылданастам

%

2020-2021

5

46%

13

46%

7

8%

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

 

жылдары

45-60

%

30-45

жылға дейін

%

20-30

жылға дейін

%

жылға дейін

2020-2021

11

23%

8

69%

6

8%

 

«Актер және хореография» ПЦК

0408000 «Хореография өнері» мамандығы 0408023 „Би ансамблінің әртісі“ біліктілігі бойынша, 0409000 „Актерлік өнер“ мамандығы 0409013 „Драма театрның әртісі“ 0409043 „Сөйлеу жанрының әртісі“ біліктері бойынша бәсекелестік ортада жұмыс істеуге және жаңа ортаға бейімделуге қабілетті кәсіби құзыретті кадрларды дайындайтын білікті педагогтар:

Магистр —  7

Жоғары санатты

І санат -4

ІI санат – 3

Жалпы -1

 

оқу жылдары

барлығы

14 санат

%

13 санат

%

12 санат

%

жалпы

%

2020-2021

8

   

4

50

3

37,5

1

12,5

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

    

жылдары

5 жылға дейін

%

05-10 жылға дейін

%

10-15 жылға дейін

%

15-20 жылға дейін

%

20 жылдан астам

%

2020-2021

4

50

2

25

1

12,5

1

12,5

   

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

                

жылдары

25-45

%

жылға дейін

2020-2021

8

100%

 

«Дене тәрбиесі» ПЦК

«Дене тәрбиесі» ПЦК-ның жұмыс тақырыбы: Білімгерлерге салауатты өмір салтын қалыптастырудағы  қимыл-қозғалыс белсенділігін арттыру.                                                                                Мақсаты: Білімгерлерге салауатты өмір салтын қалыптастыруда қимыл-қозғалыс белсенділіктері мен дене қуаты қасиеттерін дамыту.                                                                Міндеті: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының  орындалуын іске асыру,   мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен белгіленген талаптарын орындау.                                                                            Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде білім беру үдерісінде білімгерлерді жаңашылдыққа үйрену және тиімді әдіс-тәсілдерді басшылыққа алып, тұлғалық жетілуіне ықпал ету.

— Оқу жаттығу сапасын көтеру мақсатында спорт жаттығуларының ғылыми негізде құрылған кешендерін кеңінен қолдану, ұлттық спорт түрлері  элементтерін кең ауқымда пайдалану;

— Білімгерлердің қозғалыс белсенділіктерін арттыру үшін жаттығуларды орындаудың айналмалы тиімді әдістерін пайдалану;

— Әр білімгердің өз денсаулығына өзіндік бақылауын арттыру;

Өз ағзаларын дамытуда шынығудың табиғи түрлерін дұрыс пайдалануды үйрету.                                                                                                  «Дене тәрбиесі» Пәндік циклдық комиссиясында 7 оқытушы жұмыс жасайды.

Оның ішінде:

«Үздік дене шынықтыру пәні мұғалімі» төсбелгімен марапатталған -2       

Магистр —  1

14 санатты — 4

13 санатты  — 3

 

Оқу жылдары

Барлығы

14 санат

%

13 санат

%

Екінші санатты

 

%

Жас маман

 

%

2020-2021

7

4

 

3

 

 

 

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

        

Жылдары

05-10 жылға дейін

%

10 жылдан астам

%

2020-2021

 

7