«Педагогика және психология» ПЦК-сы

ПЦК-ның жұмыс жүргізу тақырыбы:

Кәсіптік білім беру  жүйесінде  білімгерлердің кәсіби құзыреттілігін және тұлғалық қабілеттерін қалыптастыру. Мақсаты: мұғалімнің кәсіби шеберлігінің шыңдалып өсуіне жағдай туғыза отырып, жан-жақты дамыған өзіндік танымдық дағдылары қалыптасқан, шығармашылық қабілеті дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу және сапалы білім беру. Колледж миссиясын жүзеге асыру аясында кафедраның миссиясы белгіленді — түлектерге бәсекеге қабілеттілік пен ұтқырлық беретін сапалы, қол жетімді, заманауи білім беруді қамтамасыз ету, қоғамның тұрақты дамуының ресурсы және кепілі ретінде ұлттың зияткерлік және рухани әлеуетін арттыру. Оқытушылардың сапалық құрамы: барлығы 10 штаттық оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде – 14 – разрядты жоғары санатты оқытушылар – 8, 12-санатты оқытушылар- 1, санатты жоқ — 1.

Оқу жылдары Барлығы 14 санат % 13 санат % 12 санат % Жоқ %
2020-2021 10 8 80% 1 10% 1 10%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

Оқу жылдары 01-10 жылға дейін % 10-20ж % 20 жылдан астам %
2020-2021 1 10 1 10 8 80

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

Оқу жылдары 20-40 жас % 41-50 жас %
2020-2021 2 20 8 80

Оқу процесін ұйымдастыруды жетілдірудегі ПЦК-нің басым бағыттары: ақпараттық білім беру ортасын дамыту, оқу процесіне заманауи білім беру технологияларын енгізу, озық педагогикалық тәжірибені қолдану. Сонымен қатар, студенттердің шығармашылық, коммуникативтік, зерттеушілік қабілеттері мен дербестігін дамыту, білім беру мазмұнының жаңартылған бағдарламасы бойынша  оқыту  жұмыстары жүргізілуде. ілім беру жүйесін жаңғыртуда ПЦК оқытушылары  ғылыми-шығармашылық потенциалы мен инновациялық қызметін үздіксіз арттыра отырып, білім беру саласындағы үздік технологиялар мен тәжірибе алмасу мақсатында  жоғары оқу орындарымен  және  басқа да  оқу мекемелерімен бірлескен жұмыстар ұйымдастыруда. Оқытушылардың кәсіби шеберлігін шыңдап, жоғары деңгейге жетуін қамтамасыз ету мақсатында «Педагогика және психология» ПЦК оқытушылар құрамы жыл сайын «Өрлеу», «ШПН», «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, «Тalap» және т.б оқу курстардан кәсіби біліктілігін арттырып келеді.

Жаратылыстану және информатика» ПЦК

Тақырыбы: Жаңартылған білім беру  мазмұны жағдайында оқу процесіндегі  инновациялық  үдерісті жетілдіру

Мақсаты: Мамандардың кәсіби дағдыларын алуға, зерттеу мен шығармашылық құзыреттерін дамытудағы жаңартылған ізденістер мен инновациялық технологияларды оқу үрдісінде қолдану

01140700  „Информатика“ мамандығы 4S01140701 „Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика мұғалімі“ біліктілігі бойынша бәсекелестік ортада жұмыс істеуге және жаңа ортаға бейімделуге қабілетті кәсіби құзыретті кадрларды дайындайтын білікті педагогтар: Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі — 1, Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы -3, Жамбыл облысының әкімі Б. Сапарбаевтің алғыс хаты-2,   Жоғары санатты -5,    І санат -2,    ІI санат — 4, ІIІ санат —  2                                

оқу жылдары барлығы 14 санат % 13 санат % 12 санат %   жалпы %
2020-2021 13 5 39% 2 15% 4 31%   2 15%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

жылдары 01-10 жылға дейін % 10-20 жылға дейін % 20 жылдан астам %
2020-2021 6 46% 6 46% 1 8%

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

жылдары 45-60 % 30-45 жылға дейін % 20-30  жылға дейін %
жылға дейін
2020-2021 3 23% 9 69% 1 8%

«Шетел тілі » ПЦК

«Шетел тілі» ПЦК-ның жұмыс тақырыбы: Білім берудің жаңа парадигмалары негізінде кәсіби құзыретті, жоғары білікті мамандар даярлау «Шетел тілі» ПЦК-ның миссиясы — ғаламдық әлемге табысты интеграциялануға дайын болашақ мамандарды сапалы оқыту. 01140600 «Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың  педагогикасы мен әдістемесі»мамандығы, 4S 01140605 «Шетел тілі мұғалімі» біліктілігі бойынша «Шетел тілі» Пәндік циклдық комиссиясында 15 оқытушы жұмыс жасайды. Оның ішінде: «Ыбырай Алтынсарин» төс белгі иегері -1, Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің грамотасы -1, Магистр —  4, Жоғары санатты -4, I санатты —  6, ІI санатты — 4, Жас маман-  1                       

Оқу жылдары Барлығы Жоғары санатты % Бірінші санатты % Екінші санатты   % Жас маман   %
2020-2021 15 4 26 6 40 4 26,6 1 6,6

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

Жылдары 05-10 жылға дейін % 10 жылдан астам %
2020-2021 2 13,3 13 86,6

«Мектепке дейінгі педагогика» ПЦК

0101000  „Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту“ мамандығы 0101013 „Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі“ біліктілігі бойынша бәсекелестік ортада жұмыс істеуге және жаңа ортаға бейімделуге қабілетті кәсіби құзыретті кадрларды дайындайтын білікті педагогтар: Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі — 1, ҚР „Білім беру ісінің құрметті қызметкері“ төс белгі — 1, Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің құрмет грамотасы — 1, Магистр — 1, Жоғары санатты -6, ІI санат -1

оқу жылдары барлығы 14 санат % 12 санат %
2020-2021 7 6 86% 1 14%

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтілі бойынша мәліметі

жылдары 05-10 жылға дейін % 20 жылдан астам %
2020-2021 1 14% 6 86%

2020-2021 оқу жылына  оқытушылардың жас ерекшеліктері бойынша мәліметі

жылдары 45-60 %
жылға дейін
2020-2021 7 100%

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» ПЦК

ПЦК-ның жұмыс жүргізу тақырыбы: Инновациялық  технологияларды   қолдану арқылы  қоғамдық пәндерді  оқытуда,  жеке  тұлғаны біліммен, біліктілікпен қаруландыру. Мақсаты:  Жаңа инновациялық  технология  негізінде  ұлттық тарихты  дамытудың  және тарихи сананы  жаңартудағы қоғамдық  пәндердің рөлін айқындау. «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» ПЦК-сында 2020-2021 оқу жылында барлығы 8 оқытушы қызмет атқарады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы-1оқытушы, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы-1оқытушы, Магистр-1, Жоғары санатты-2, І санатты-4, ІІ санатты-2

Оқу жылы Барлығы 14санат % 13санат % 12санат %
2020-2021 8 2   4   2  

2020-2021 оқу жылына оқытушылардың еңбек өтелі бойынша мәліметі

жылдары 05-10жылға дейін % 10-20жылға дейін % 20жылдан астам %
2020-2021 4   3   1