«АБАЙ  ЖӘНЕ АДАМЗАТТЫҚ  ҚҰНДЫЛЫҚТАР» халықаралық ғылыми-практикалық конференция